تبلیغات
همه چیز از همه جا - نکات مهمی که در هنگام خونگیری و تزریق خون باید رعایت گردد

نکات مهمی که در هنگام خونگیری و تزریق خون باید رعایت گردد


برای خون گیری و یا تزریق خون لازم است که  هویت بیمار تایید گردد . زیرا در صورت تزریق اشتباهی خون به فرد دیگر ، به دلیل تفاوت گروه های خونی می تواند موجب از دست رفتن جان بیمار گردد .

چنانچه بیمار هوشیار است قبل از نمونه گیری از خود فرد، نام، نام*خانوادگی، و تاریخ تولد را پرسیده و مشخصات بیمار را با پرونده و اطلاعات فرم درخواست خون مقایسه نمائید.

• در صورت وجود مچ بند ، مطابقت مچ بند، با اطلاعات پرونده و فرم درخواست تكمیل شده خون انجام گیرد.

• چنانچه بیمار غیر هوشیار است(یا موارد اورژانس) باید طبق دستورالعملهای داخلی درهربیمارستان شناسایی این بیماران تعریف شده باشد.

(به عنوان مثال می توان از یك نام مستعار و شماره پرونده بیمار جهت شناسایی استفاده نمود.)

2- تهیه نمونه خون قبل از تزریق خون

• در زمان خونگیری چنانچه بیمار در حال دریافت مایعات تزریقی از یك دست است، به منظور اجتناب از تركیب نمونه با مایعات تزریقی بهتر است از بازوی دیگر بیمار استفاده كرد و یا درصورت لزوم از پائین تر از محل تزریق، نمونه را تهیه نمود.

در صورتی كه مجبور هستید از محل تزریق یا نمونه را از رگی كه سرم در حال تزریق است تهیه کنید 5 تا 10 میلی لیتر خون دریافتی اولیه را دور ریخته و نمونه جدید را جهت انجام آزمایش جمع آوری كنید

• نمونه خون همولیز حتی الامكان باید با نمونه صحیح جایگزین شود.

• نمونه قبل از تزریق نباید بیش از سه روز قبل از تزریق جمع آوری شوند مگر مشخص باشد بیمار حامله نبوده و یا درخلال 3 ماه قبل تزریق خون نداشته است.

• اگربیماردر 10روز گذشته تزریق خون داشته است نمونه قبل از تزریق نباید بیش از یك روز قبل از تزریق جمع آوری شود.

• لازم به ذكر است برای غربالگری آنتی بادی و كراس مچ و تعیین گروه خون و Rh، می توان از نمونه های لخته و یالوله ای كه دارای EDTA است، استفاده شود

• (از برچسب زدن قبلی لوله های چند بیمار (به عنوان مثال در ایستگاه پرستاری)و سپس اقدام به نمونه گیری از بیماران شدیدا پرهیز گردد.)

3- مواردی كه باید حتما روی برچسب قید گردند :

• نام، نام خانوادگی بیمار

• تاریخ تولد

• شماره پرونده

 سایر موارد :

• تاریخ وساعت خونگیری

• نام یا نام مخفف فردی كه نمونه*گیری كرده است.

• دو مورد آخر را می توان یا روی برگه در خواست آزمایش یا روی برچسب لوله یادرسیستم كامپیوتری قید گردند

دستورالعمل مراقبت قبل از تزریق خون

الف : بررسی نمایید قبل از هر تزریق موارد زیر مهیا بوده و سپس اقدام به تحویل گرفتن خون و فرآورده از بانك خون نمایید:

1. انتخاب محل مناسب تزریق در بیمار-آماده بودن بیمارو پرستار جهت تزریق

2. ست تزریق خون

3. سر سوزن با سایز مناسب (در بالغین G 22-14) ومعمولا سایز G 20 -18 استفاده
می شود. دربچه ها(G24-22)

4. موجود بودن داروهایی از قبیل آنتی هیستامین-اپی نفرین

5. محلول سدیم كلراید تزریقی

6. كپسول اكسیژن

7. دستگاه ساكشن

8. بررسی شود آیا طبق تجویز پزشك معالج بیمار قبل از تزریق نیاز به دریافت دارودارد یا خیر

 نکته : حداكثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن كیسه خون كامل وگلبول قرمز از بانك خون تا تزریق 30دقیقه می باشد.

ب- تحویل گرفتن خون و فرآورده توسط بخش

1. نحوه ارزیابی خون و فرآورده خون

اگركیسه خون یا فرآورده دارای هر یك از شرایط زیر باشد باید به بانك خون عودت داده شود.

 هر گونه نشت از كیسه

 رنگ غیر طبیعی(بنفش –ارغوانی … )

 همولیز

 وجود لخته

 گذشتن از تاریخ انقضاء فرآورده

 وجود كدورت

 وجود گاز در كیسه (كیسه باد كرده)

 برچسب ناسالم

• در صورت وجود هر كدام از موارد بالا پرستار باید از تحویل گرفتن خون و فرآورده* خودداری كند و با تكمیل قسمت مربوطه در فرم مشخصات خون ارسالی برای بیمار كیسه را عودت دهد.

2. نوع فرآورده درخواستی

3. گروه خون و Rh بیمار و كیسه خون

4. شماره ویژه واحد اهدایی قید شده برروی كیسه خون با شماره اهدا قید شده در فرم تحویل خون

ج- تایید هویت بیمار:

 قبل از تزریق از خود فرد، نام، نام*خانوادگی، و تاریخ تولد را پرسیده و مشخصات بیمار را با پرونده و فرم درخواست تكمیل شده خون مقایسه نمائید.

 در صورت وجود مچ بند ، مطابقت مچ بند، با اطلاعات فرم درخواست خون وفرم مشخصات كیسه خون وفرآورده ارسالی از بانك خون

 نكات ویژه ای كه قبل از تزریق باید رعایت شوند

1. هیچ نوع دارو نباید به كیسه فرآورده خون و یا ست تزریق خون اضافه گردد، چه قبل از تزریق و چه در زمان دریافت خون. محلول رینگر نیزبه دلیل داشتن كلسیم كه می تواند با سیترات موجود در كیسه خون ایجاد لخته كند نباید داده شود.

محلول های دكستروز نیز باعث لیز گلبول های قرمز می شوند. چنانچه هركلوئید یا كریستالوئیدی برای بیمار لازم باشد باید ازیك رگ (IV Line) جداگانه تزریق گردد (نرمال سالین تنها محلولی است كه همراه با فرآورده خونی می*توان تجویز كرد).

2. تمام فرآورده*های خون باید توسط یك ست تزریق خون كه شامل فیلترها260-170 میكرونی استاندارد است تزریق شود و تنها یك ست تزریق خون به هر كیسه وصل گردد. پلاكت ها باید توسط ست مخصوص فرآورده*های پلاكتی تزریق شوند و در ابتدا لازم است ست با نرمال سالین شستشو شود.

از فیلترهای میكروست هم می*توان برای فیلتر كردن حجم*های كم كنسانتره*های پلاكتی، كرایو، انعقادی و لیوفیلیزه استفاده كرد. از فیلترهای كاهنده لكوسیت، جهت جلوگیری از واكنش*های تب زا و آلوایمیونیزه شدن علیه HLA استفاده می شود.

1. دستور پزشك را به دقت كنترل كنید.

2. قبل از آغاز تزریق خون علائم حیاتی بیمار را كنترل كنید.

3. در مورد هر گونه واكنش قبلی نسبت به تزریق خون از بیمار سؤال كنید.

4. فرم رضایتنامه تزریق خون توسط بیمار یا همراه امضاء شود.

5. برگ درخواست خون را با برچسب كیسه خون مطابقت داده و نام بیمار ، شماره كیسه خون ، نوع گروه خونی و ارهاش و تاریخ انقضای خون را كنترل نمایید . كنترل مواردمذكور توسط مسئول آزمایشگاه ، پرستار مسئول بیمار و یك نفر پرستار دیگر صورت گرفته و لازم است فرم مخصوص تزریق خون توسط هر دو پرستار امضاء شود.

6. خون را از نظر وجود لخته مشاهده كنید ، در صورت وجود لخته ، خون را به بانك خون بازگردانید.

7. خون باید در یخچال در دمای كنترل شده 4 درجه سانتی گراد نگهداری شده و حداكثر مدت مجاز نگهداری خون در دمای اتاق قبل از تزریق نیم ساعت می باشد. همچنین حداكثر ظرف مدت 2 ساعت باید تزریق انجام شود.

8. در صورت نیاز به گرم كردن خون از گرمكن مخصوص استفاده شود ، روشهایی چون استفاده از فن كوئل ، نگهداری در دست و … جایز نیست.

9. دستهای خود را بشوئید و از دستكش یكبار مصرف استفاده كنید.

10.وسایل لازم را بر بالین بیمار ببرید)ست خون فیلتردار ، فرآورده های خونی ، رابط Y شكل ، سرم نرمال سالین تزریقی9 /0% و سرسوزن با آنژیوكت 18 یا بالاتر و ……)
8. توضیحات لازم را در مورد پروسیجر به بیمار بدهید.

12.علائم واكنش آلرژیك به خون (خارش ، كهیر ، گرگرفتگی ، تنگی نفس ، تهوع ، تب و … ) را به بیمار آموزش دهید ، تا در صورت بروز شما را مطلع كند.

13.تنها مایع وریدی مجاز جهت تزریق در حین ترانسفوزیون خون ، نرمال سالین 9/0% می باشد.

14.در صورت تزریق نرمال سالین همراه با خون بطور همزمان از یك ورید از رابط Y شكل استفاده كنید.

15.ست خون را هواگیری نموده به راه وریدی وصل كنید ، فیلتر محفظه قطره زن داخل خون قرار گیرد.

16.قطرات را تنظیم كنید . 15دقیقه اول قطرات آهسته و 10 الی 15 قطره در دقیقه بوده در طول این مدت بیمار را كاملاً تحت نظر داشته باشید ، معمولاً اولین علائم حساسیت در این زمان اتفاق می افتد . در صورت بروز هرگونه واكنش ، جریان خون سریعا قطع شده و نرمال سالین تزریق شود.

17.در صورت عدم واكنش نسبت به خون ، سرعت تزریق را بتدریج افزایش دهید.

18.وضعیت بیمار را در طول ترانسفوزیون به دفعات كنترل نمایید.

19. بعد از اتمام پروسیجر ، برچسب شماره كیسه خون را به برگه ثبت گزارشات پرستاری الصاق نمائید.

20. بعد از اتمام خون ، مقداری سرم نرمال سالین9/0% تزریق و علائم حیاتی را كنترل نمائید.

21. اطلاعات خود را در پرونده بیمار ثبت كنید (زمان شروع و اتمام ، مقدار و نوع فرآورده ، علائم حیاتی بیمار ، میزان سرم تزریقی و نكات مورد ارزشیابی از قبیل تغییرات علائم حیاتی ، وضعیت سلامت بیمار ، وجود واكنش های حساسیتی و مداخلات پزشكی و پرستاری در این خصوص)

 تكرار مهمترین وظایف پرستاری

1- تایید هویت بیمار:

الف- قبل از تهیه نمونه خون جهت انجام آزمایشات قبل از تزریق و کارت شناسایی
ب- قبل از تزریق خون وفرآورده

2- بررسیهای موردنظر در خصوص فرآورده تحویل گرفته شده از بانك خون بیمارستان

3- بررسی دقیق مشخصات روی برچسب کیسه خون

4- نگهداری صحیح خون و فرآورده ها تا زمان تزریق

5- گرم کردن خون در صورت دستور پزشك

کنترل دقیق و شناسایی بیمار قبل از شروع تزریق خون و تطبیق آن با مشخصات ثبت شده بر روی کیسه خون و فرم های درخواست خون

6- تزریق صحیح خون

7-آشنایی با عوارض واقدامات لازم در هنگام بروز عوارض ناشی از تزریق خونبرچسب ها: نکات مهمی که در هنگام خونگیری و تزریق خون باید رعایت گردد،

تاریخ : جمعه 9 بهمن 1394 | 03:50 ب.ظ | نویسنده : احمد .. | نظرات

  • paper | آریس دی ال | شکارچی نرم افزار
  • كد ماوس

    
  • میهن کد